Share this
Fair Play Employer

Chwarae Teg

2019
Silver
Chwarae Teg has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

We have a vision of a Wales where every woman and girl is treated equally, is able to fully participate in the economy, and public and political life and live safe from violence and fear. We work under 3 pillars;

Menywod yn yr economi
Creu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu ym mhob sector ac ar bob lefel o’r economi

Cynrychioli menywod
Creu Cymru lle mae menywod yn weledol a dylanwadol ym mhob sector o’r economi, cymdeithas ac mewn bywyd cyhoeddus

Menywod mewn perygl
Creu Cymru lle mae gan fenywod y grym a’r gallu i gyflawni o’u gorau, waeth beth yw eu cefndir, statws cymdeithasol neu leoliad daearyddol

Related Success Stories

Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

21st November 2019
Anableddau 'Anweladwy' a Rhagfarn Ddiarwybod
31st October 2019
Fforwm Uwch-arweinwyr Cyflogwyr Chwarae Teg – Merched BAME yn yr Economi.
31st May 2019
Ymwybodol o ragfarn ddiarwybod
5th April 2019
Mae adrodd ar Fylchau Cyflog rhwng y Rhywiau yn gyfle i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau ac adeiladu busnes sy'n addas ar gyfer y dyfodol
4th March 2019
Blwch Cyflog rhwng y Rhywiau - wneud synnwyr o’r rhifau
25th February 2019
Canlyniadau gweithio hyblyg
Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >