Share this
Fair Play Employer

International Baccalaureate

2019
Silver
International Baccalaureate has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

The IB offers an education for students from age 3 to 19, comprising of four programmes that focus on teaching students to think critically and independently, and how to inquire with care and logic. The IB prepares students to succeed in a world where facts and fiction merge in the news, and where asking the right questions is a crucial skill that will allow them to flourish long after they’ve left our programmes. We are supported by IB teachers and coordinators who develop and promote the IB’s curriculums in almost 5,000 schools globally every day, in over 150 countries around the world.

Related Success Stories

Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

21st November 2019
Anableddau 'Anweladwy' a Rhagfarn Ddiarwybod
31st October 2019
Fforwm Uwch-arweinwyr Cyflogwyr Chwarae Teg – Merched BAME yn yr Economi.
31st May 2019
Ymwybodol o ragfarn ddiarwybod
5th April 2019
Mae adrodd ar Fylchau Cyflog rhwng y Rhywiau yn gyfle i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau ac adeiladu busnes sy'n addas ar gyfer y dyfodol
4th March 2019
Blwch Cyflog rhwng y Rhywiau - wneud synnwyr o’r rhifau
25th February 2019
Canlyniadau gweithio hyblyg
Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >