Share this
Fair Play Employer

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

2019
Silver
Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

The Trust was formed in July 2013 to manage and develop the Torfaen County Borough Council Leisure facilities which include swimming pools, sports halls and centres of excellence for both the development of sport amongst professionals and members of the public. We are proud to host a diverse range of activities within our venues which include health and fitness, sport and key educational programmes. Activities and programmes such as these have local, regional and national significance. In addition to providing multi-purpose centres, the Trust also has staff dedicated to providing specialist projects relating to healthy lifestyles.

We aim to get more local people active and we carefully balance our social ethos and commercial aspirations to maintain, invest and develop a wide range of quality sport and leisure services for our customers.

Related Success Stories

Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

21st November 2019
Anableddau 'Anweladwy' a Rhagfarn Ddiarwybod
31st October 2019
Fforwm Uwch-arweinwyr Cyflogwyr Chwarae Teg – Merched BAME yn yr Economi.
31st May 2019
Ymwybodol o ragfarn ddiarwybod
5th April 2019
Mae adrodd ar Fylchau Cyflog rhwng y Rhywiau yn gyfle i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau ac adeiladu busnes sy'n addas ar gyfer y dyfodol
4th March 2019
Blwch Cyflog rhwng y Rhywiau - wneud synnwyr o’r rhifau
25th February 2019
Canlyniadau gweithio hyblyg
Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >