Certus - Noddwr Womenspire

21st June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Yn ddiweddar, prynodd SysGroup plc Certus, sef un o’r darparwyr TG a chwmwl a reolir i fusnesau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae’r Gwobrau Womenspire yn achlysur heb ei ail sy’n arddangos a dathlu’r gwaith ymroddedig y mae Chwarae Teg yn ei wneud o flwyddyn i flwyddyn i alluogi menywod i gyflawni eu potensial. Rydym ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r gwobrau a byddwn yn dal ati i gefnogi eu gwaith yn y dyfodol, drwy ysbrydoli a chodi ymwybyddiaeth yn y farchnad yng Nghymru.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Rydym yn ymwybodol bod mwy o ddynion na menywod yn gweithio yn y diwydiant technoleg, gyda 20% yn unig o swyddi’n cael eu llenwi gan fenywod ar gyfartaledd a 15% o’r rolau hynny ym meysydd STEM. Rydym yn dyheu i gynrychioli newid drwy greu arferion gwaith modern i sicrhau bod menywod yn cael eu cynrychioli yn y sector hwn. Yn sgil hynny, ar hyn o bryd rydym yn rhagori ar gyfartaledd y diwydiant technoleg ledled y grŵp ac rydym yn parhau i geisio cynyddu hyn, er mwyn cyrraedd ein nod o weithlu cytbwys a diwydiant technoleg tecach i fenywod. Os na fydd unrhyw beth yn cael ei wneud erbyn 2040, dim ond 1% o fenywod fydd ar ôl ym maes technoleg!

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydym yn fusnes blaengar ac yn dyheu i weld Cymru lle nad oes yna unrhyw anghydraddoldeb bellach. Rydym yn cyflogi ar sail rhinweddau a doniau gan ein bod yn credu bod amrywiaeth a chydraddoldeb yn cynnig cymaint o wahanol safbwyntiau a ffyrdd o feddwl sy’n dod at ei gilydd i gefnogi twf busnes. Ar hyn o bryd mae dwy fenyw yn ein tîm wedi ymrestru ar Raglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod Cenedl Hyblyg2 ac rydym wedi gallu gweld y manteision o lygad y ffynnon. Rydym yn parhau i ysbrydoli menywod eraill i ddilyn eu hesiampl a chefnogi gwaith Chwarae Teg i lenwi bylchau o ran y cyfleoedd sydd yna i fenywod a lleihau effaith cydraddoldeb rhywiol ar berfformiad economaidd.