Diolch am Womenspire gwych

11th July 2019

Wel, mae hi wedi bod yn wythnos ers ein gwobrau Womenspire mwyaf a gorau, ond mae cyffro o hyd am y noson yma yn Chwarae Teg ac ymhlith yr holl bobl a sefydliadau gwych oedd yn rhan!

Yr oeddwn i eisau manteisio ar y cyfle hwn i ddweud diolch yn fawr eto i bawb a wnaeth iddi ddigwydd. Roedd y noson yn fuddugoliaeth go iawn, gyda thŷ llawn yn Sain Ffagan a Womenspire yn trendio ar y brig ar Twitter!

Womenspire 19 Winners in a grid

Daeth ein menywod o’r rownd derfynol a’n ennillwyr ar y noson o bob cwr o Gymru, ac o bob cefndir a phob agwedd ar fywyd. Roedd pob un ohonynt yn wirioneddol anhygoel ac mae’n anrhydedd fy mod wedi rhannu profiad Womenspire gyda nhw.

Ni fyddai’r holl lwyddiant wedi bod yn bosibl wrth gwrs heb ein noddwyr rhyfeddol, sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i fenywod yng Nghymru. Mae eu cefnogaeth yn ein galluogi i ddathlu cyflawniadau menywod ysbrydoledig a busnesau blaengar, gyda digwyddiad mor fawreddog. Tra yn dangos eu hymrwymiad i amrywiaeth y rhywiau, maent wedi ei gwneud hi’n bosibl i ni yn Chwarae Teg barhau i adeiladu Cymru lle mae menywod yn cyflawni ac yn ffynnu.

Jane Hutt and Shan Cothi on stage

Diolch hefyd i Shân Cothi am arwain y digwyddiad ac i berfformwyr y noson a fu’n hudo’r gwesteion a’u geiriau, caneuon a chymeriadau llawn hwyl – maent yn sicr yn gwybod sut i gynnal sioe wych!

Sarah McCreadie performing in the sun

Yr wyf yn aruthrol o ddiolchgar am gefnogaeth ac ymrwymiad pawb sy’n ymwneud â Womenspire. Mae’n golygu ein bod yn gallu cadw ein llygaid ar y wobr fawr – Cymru wirioneddol gyfartal lle mae pob menyw, dyn a phobl nad ydynt yn ddeuaidd yn rhannu grym, cyfrifoldeb a chyfle.

Votes for women signs

Byddwn yn eich hyrwyddo, a byddwch, gobeithio, yn hyrwyddo eich gilydd – gan roi’r uchelgais i Gymru fod yn arweinydd byd o ran cydraddoldeb rhywiol o fewn ein cyrraedd.