Gweithgynhyrchwyr blaenllaw o Gymru yn ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol

13th December 2018

Mae dau o gwmnïau gweithgynhyrchu a pheirianneg mwyaf blaenllaw Cymru wedi cofrestru â gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg, sef ymrwymiad addawol i ddyfodol y sector yng Nghymru.

Mae Chwarae Teg, sefydliad cydraddoldeb rhywiol blaenllaw Cymru, yn falch iawn bod Ford Manufacturing a Safran Seats GB wedi ymuno â’r rhaglen, sy’n cefnogi ac adolygu busnesau ar feysydd allweddol fel recriwtio, arferion gwaith modern, ymgysylltu â staff a chynhwysiant. Mae’r gwasanaeth yn darparu cynllun gweithredu pwrpasol, cydnabyddiaeth fel Cyflogwr Chwarae Teg a mynediad i adnoddau a digwyddiadau amrywiol i gleientiaid.

Mae Safran Seats GB yn cyflogi mwy na 1700 o bobl ar dri phrif safle, gyda’i Brif Swyddfa yng Nghwmbrân, Torfaen. Ar 1 Rhagfyr eleni, daeth Safran Seats GB (yr hen Zodiac Aerospace) yn is-gwmni swyddogol o Safran o Ffrainc, sef grŵp uwch dechnoleg rhyngwladol sy’n gweithredu yn y marchnadoedd gyrru a chyfarpar awyrennau, gofod ac amddiffyn.

Drwy’r gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg maent yn gobeithio parhau ar eu taith i fod yn lle gwych i weithio ac archwilio mentrau pellach i ddenu peirianwyr benywaidd i’r sefydliad.

We are really pleased to be working with Chwarae Teg on the Fair Play Employer programme and believe this will help us as we move forward to becoming a great place of work as we identify and improve our diversity, inclusion and equality for all.

Sian Williams
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Safran Seats GB

We are delighted to be working so closely with the manufacturing and engineering sector in Wales. We are encouraged to see organisations such as Safran Seats and Ford putting gender at the heart of their business for benefit of all.

It’s not just about recruiting women into the sector. Forward thinking businesses are taking a much more holistic approach. They want to ensure their business is the right environment for everyone to thrive, which is where Chwarae Teg can provide over 25 years of our expertise through FairPlay Employer.

Louise David
Louise David, Arweinydd Busnes Chwarae Teg

We are very excited to start on our journey with Chwarae Teg and look forward to exploring new aspects of employee engagement and inclusion. Understanding and supporting our work force is a key factor to developing and maintaining a happy working environment and also promotes improved business opportunities and ideas.

Hugh Davies
Rheolwr Tîm Cynhyrchu Ford Manufacturing ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae diwydiant gweithgynhyrchu a pheirianneg y DU yn dal i ddioddef prinder sgiliau. Mae 72% o weithgynhyrchwyr yn bryderus am ddod o hyd i’r sgiliau sydd eu hangen ar eu busnes tra mai dim ond 10% o’r gweithlu sy’n fenywod. Byddai sicrhau bod gyrfaoedd ym meysydd peirianneg a gweithgynhyrchu yn apelio at fenywod a merched yn gam mawr ymlaen tuag at ddarparu gweithlu gyda chyfleoedd gwych argyfer unigolion a busnesau fel ei gilydd.

Dengys ymchwil os ydym yn gweithio tuag at gau’r bylchau rhwng y rhywiau yn yr economi gallem ychwanegu £150 biliwn at gynnyrch domestig gros erbyn 2025 a fyddai’n arwain at dwf economaidd o 8% yn economi Cymru.

Mae’r ymrwymiad sydd wedi’i ddangos gan y ddau gyflogwr blaenllaw hyn yng Nghymru yn newyddion calonogol ar gyfer dyfodol y diwydiant, a’r economi, yng Nghymru.

Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am raglen Cyflogwr Chwarae Teg, cysylltwch â fairplayemployer@chwaraeteg.com