Samkat- Noddwr Womenspire

21st June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae SamKat yn ymgynghoriaeth o Gaerdydd sy’n tyfu ac rydym yn arbenigo yn y sector elusen a dielw. Rydym yn helpu sefydliadau i sefydlu neu ddatblygu ffrydiau incwm ymhellach. Ein prif nod yw gweithio gyda sefydliadau i’w helpu i fod yn hunangynhaliol yn wyneb newidiadau mewn cyllid.

Mae Claire Snook, Rheolwr Gyfarwyddwr SamKat wedi gweithio i elusennau sy’n cyllido eu hunain ers dros 10 mlynedd ac mae’n awyddus i ddatblygu’r sector i sicrhau y gall sefydliadau hollbwysig ddal ati gyda’u gwaith da. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am y gwaith mae SamKat yn ei wneud, cysylltwch â ni ar: clairesnook@samkat.co.uk, 07976351888 neu ewch i’n gwefan www.SamKat.co.uk.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Aethom i Womenspire am y tro cyntaf yn 2017 a gwnaeth argraff fawr arnom ac fe’n hysbrydolwyd gan y menywod yn y noson wobrwyo. Mae’n ddigwyddiad mor wahanol sydd wir yn cefnogi menywod yng Nghymru. Mae’n gwbl gyson â gwerthoedd SamKat fel sefydliad, gan gefnogi elusen wych fel Chwarae Teg a’u helpu i ddathlu menywod rhagorol – sut allen ni beidio â chymryd rhan!

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae SamKat yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan fenywod. Yn fenywod gyda phrofiad o dros 20 mlynedd yn y gweithlu, mae’n amlwg iawn bod gwaith i’w wneud o hyd ar gydraddoldeb rhwng y ddau ryw. Mae cynrychiolaeth gyfartal ar draws pob agwedd ar fywyd yn well i bawb ac yn rhywbeth y dylen ni anelu ato.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae Chwarae Teg yn sefydliad arbennig iawn. Mae SamKat wedi bod yn ddigon lwcus i gael gweithio gyda’r tîm ac maent yn gweithio’n galed bob dydd i sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Maent yn unigryw a does dim sefydliad arall tebyg iddyn nhw yn y DU nac Ewrop. Mae angen i ni barhau i gefnogi Chwarae Teg er mwyn iddyn nhw gael dal ati gyda’r gwaith maen nhw wedi’i ddechrau.