Womenspire 2019 - Dathlu merched anhygoel

19th June 2019

Gyda llai na thair wythnos i fynd tan wobrau 2019 Womenspire, rydym yn falch iawn o gyflwyno ein dathliad cenedlaethol o fenywod yng Nghymru, unwaith eto mewn partneriaeth ag ITV Cymru, ac wedi ei noddi gan amrywiaeth o gwmnïau sydd yn ymfalchïo yn eu hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol.

Rydym ni yma i ddathlu’r rhai sy’n arloesi, yn modelau rôl, yn chwalu’r nenfwd gwydr ac yn bwysicach na dim oll, yn dathlu’r rhai sy’n helpu eraill i gyflawni o’u gorau

Carwyn Jones AM
Cyn-brif Weinidog

Ar y 4ydd o Orffennaf yng ngwobrau Womenspire 2019 bydd cyfle i weld a chlywed hanesion anhygoel o bob cwr a phob cymuned yng Nghymru. Mae’n gyfle gwych i ddathlu’r menywod anhygoel hyn a’r busnesau blaengar sy’n cyfrannu at gydraddoldeb rhywiol ac yn cefnogi eraill. Mae’r modelau rôl hyn yn codi disgwyliadau yn y gwaith, yn ein cymunedau ac yn ein penderfyniadau. Maen nhw i gyd yn gwneud i ni fod eisiau gwneud mwy a gwneud yn well dros gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Mae cydraddoldeb rhywiol yn dda i bawb, i fenywod a dynion, i deuluoedd a busnesau ac i’n cymunedau. Trwy sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gael eu clywed ac i gyflawni eu llawn botensial, rydym nid yn unig yn gwella bywyd i ni ein hunain ond i genedlaethau’r dyfodol.

Mae Womenspire yn ddigwyddiad wobrwyo fel dim un arall ac eleni mae’r tîm wedi codi’r safon yn uwch fyth! Ar ôl cyrraedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, bydd y derbyniad yn teimlo fel gŵyl gydag adloniant byw, amrywiaeth o fwyd stryd a bydd mynychwyr yn cael eu hannog i archwilio’r amgueddfa a gwneud cysylltiadau newydd. Bydd y seremoni wobrwyo ysbrydoledig a fydd yn dilyn yn sicrhau bod gwesteion yn cael eu diddanu, yn clywed straeon anhygoel ac yn cydnabod llwyddiannau eithriadol y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol a’r enillwyr eleni.

Mae tocynnau ar gael yma, edrychaf ymlaen at eich gweld yno.

Beth sy’n drawiadol yw’r ffaith nad oes gan lawer o’r menywod unrhyw syniad pa mor arbennig ydyn nhw, ac mae’n gyfle gwych i ITV allu adrodd hanes y menywod hyn a bod yn rhan o’r digwyddiad.

Nia Britton
ITV Cymru Wales
19th Jun 2019