We know that, when it comes to employment, there is a persistent gender gap. As the leading gender equality charity in Wales, we work with women to build skills and confidence so that they can progress in the workplace.

Aimed at busy working women, the programme delivers free training to achieve an accredited Level 2 Leadership and Management qualification, as part of a tailored package of learning to help women gain the knowledge, confidence and skills to support their development and progression in the workplace.

Ymunwch â’r miloedd o fenywod ledled Cymru sydd wedi sicrhau dyrchafiadau, codiad cyflog ac wedi magu’r hyder i lwyddo

Delfrydol ar gyfer menywod sydd am gymryd y cam nesaf ymlaen at swyddi arwain, goruchwylio neu reoli. Mae’r rhaglen yn cael ei chyllido’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac mae ar gael i fenywod sy’n:

  • Cael eu cyflogi ac sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru
  • Gweithio yn y sector preifat neu drydydd sector/sector gwirfoddol (Nid yw gweithwyr sector cyhoeddus yn gymwys)
  • Nad yw eu swydd bresennol yn cael ei chyllido gan unrhyw raglen Ewropeaiddd arall

Out of the blue, Chwarae Teg has quite literally changed my life, and all for the better! If you're someone who is tired of not putting yourself first, and wants to further your personal development then sign up right away.

Claire Hiles
Programme Participant