Cymru decach lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu

Chwarae Teg yw’r elusen sy’n ysbrydoli, arwain a chyflwyno cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru:

Menywod yn yr economi

Creu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu ym mhob sector ac ar bob lefel o’r economi

Cynrychioli menywod

Creu Cymru lle mae menywod yn weledol a dylanwadol ym mhob sector o’r economi, cymdeithas ac mewn bywyd cyhoeddus

Menywod mewn perygl

Creu Cymru lle mae gan fenywod y grym a’r gallu i gyflawni o’u gorau, waeth beth yw eu cefndir, statws cymdeithasol neu leoliad daearyddol

Learn more about us

Latest news & features

13th December 2018
Gweithgynhyrchwyr blaenllaw o Gymru yn ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol
29th November 2018
Lansio Digwyddiad Rhwydwaith Cyflogwr Chwarae Teg
28th November 2018
Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen yn ennill Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg
6th November 2018
Plac porffor i goffáu Ursula Masson o Ferthyr Tudful
5th November 2018
Arddangos gyrfaoedd amgen i ferched yng Nglannau Dyfrdwy
23rd October 2018
Ydych chi’n gweithio YN neu AR eich busnes?
View all

Nid ‘mater i fenywod’ yn unig yw’r anghydraddoldeb hwn, mae’n fater i bawb. Bydd ein heconomi a’n cymdeithas yn gyffredinol yn elwa ar fyd mwy cyfartal.

Featured success stories

DevOpsGroup yn rhannu eu profiad o raglen Fusnes Cenedl Hyblyg 2.
Claire yn rhannu ei stori
Susan yn rhannu ei stori
View all

Get involved

For businesses

Chwarae Teg works to change business cultures to deliver gender equality in the workplace. We champion modern working practices, and strive to make Wales a leader in gender equality.

For women

Chwarae Teg works with women to develop skills and confidence with free leadership training. We work to inspire young women into careers in STEM and politics.

For supporters

Chwarae Teg leads and shapes the debate to drive cultural and structural change. Our networks and events bring people and businesses together to share knowledge and best practice, and to influence and inspire future generations.

Stay up to date

Get our weekly newsletter and tailor your updates on our programmes, events and research

Sign up >