Share this
Fair Play Employer

Chwarae Teg

2019
Silver
Chwarae Teg has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

We have a vision of a Wales where every woman and girl is treated equally, is able to fully participate in the economy, and public and political life and live safe from violence and fear. We work under 3 pillars;

Menywod yn yr economi
Creu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu ym mhob sector ac ar bob lefel o’r economi

Cynrychioli menywod
Creu Cymru lle mae menywod yn weledol a dylanwadol ym mhob sector o’r economi, cymdeithas ac mewn bywyd cyhoeddus

Menywod mewn perygl
Creu Cymru lle mae gan fenywod y grym a’r gallu i gyflawni o’u gorau, waeth beth yw eu cefndir, statws cymdeithasol neu leoliad daearyddol

Related Success Stories

General Dynamics
Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

29th March 2021
Aelodau newydd o Fwrdd cangen fasnachol Chwarae Teg
18th March 2021
Gwobr AUR Gyntaf ‘Cyflogwr Chwarae Teg’ yng Nghymru
18th March 2021
Bydd partneriaeth tair blynedd newydd yn helpu gofalwyr di-dâl i ddychwelyd i gyflogaeth
25th February 2021
Pam fy mod i’n cefnogi #FlexFrom1st
9th December 2020
Anabledd a rôl uwch arweinwyr
28th October 2020
Cefnogi arferion crefyddol yn y gweithle
Eisiau’r newyddion diweddaraf

Cofrestrwch I dderbyn diweddariadau am ein gwaith yn ymladd yn erbyn anghyfartaledd rhywedd yng Nghymru. Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ymgyrchoedd, digwyddiadau a chyfleoedd I chi gymryd rhan.

Cofrestru yma >