Share this
Fair Play Employer

Chwarae Teg

2019
Silver
Chwarae Teg has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

We have a vision of a Wales where every woman and girl is treated equally, is able to fully participate in the economy, and public and political life and live safe from violence and fear. We work under 3 pillars;

Menywod yn yr economi
Creu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu ym mhob sector ac ar bob lefel o’r economi

Cynrychioli menywod
Creu Cymru lle mae menywod yn weledol a dylanwadol ym mhob sector o’r economi, cymdeithas ac mewn bywyd cyhoeddus

Menywod mewn perygl
Creu Cymru lle mae gan fenywod y grym a’r gallu i gyflawni o’u gorau, waeth beth yw eu cefndir, statws cymdeithasol neu leoliad daearyddol

Related Success Stories

Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

28th October 2020
Cefnogi arferion crefyddol yn y gweithle
17th September 2020
Uwch-arweinwyr yn trafod… sut i ‘ailgodi'n gryfach’ o'r brig
17th September 2020
Recriwtio mewn pandemig
6th August 2020
Gweithio Gartref
12th May 2020
Niwroamrywiaeth - anwybyddu talentau pobl sy'n meddwl yn wahanol
7th April 2020
Dyfarnu’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn Gyflogwr Chwarae Teg
Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >