Share this
Fair Play Employer

Coleg y Cymoedd

2018
Silver
Coleg y Cymoedd has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant amrywiol a pherthnasol o ansawdd uchel ar gyfer y cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu. Drwy ei ddarpariaeth Cymunedau’n Gyntaf, mae’r Coleg yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim sy’n cynnig sgiliau llythrennedd a rhifedd, TG a chyflogadwyedd.

I am delighted that the College has been recognised for the work that it does to promote gender equality in the workplace. Having a diverse workforce is vitally important to our success, we recognise the importance of developing policies and practice that supports our workforce.

Karen Phillips

Principle, Coleg y Cymoedd

Related Success Stories

Banc Datblygu Cymru - pam fod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig iddyn nhw a'u cwsmeriaid.
General Dynamics
Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg

Related News & Features

20th May 2021
Cefnogi Hunaniaeth Rywedd yn y Gweithle
29th March 2021
Aelodau newydd o Fwrdd cangen fasnachol Chwarae Teg
18th March 2021
Gwobr AUR Gyntaf ‘Cyflogwr Chwarae Teg’ yng Nghymru
18th March 2021
Bydd partneriaeth tair blynedd newydd yn helpu gofalwyr di-dâl i ddychwelyd i gyflogaeth
25th February 2021
Pam fy mod i’n cefnogi #FlexFrom1st
9th December 2020
Anabledd a rôl uwch arweinwyr
Eisiau’r newyddion diweddaraf

Cofrestrwch I dderbyn diweddariadau am ein gwaith yn ymladd yn erbyn anghyfartaledd rhywedd yng Nghymru. Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ymgyrchoedd, digwyddiadau a chyfleoedd I chi gymryd rhan.

Cofrestru yma >