Share this
Fair Play Employer

Coleg y Cymoedd

2018
Silver
Coleg y Cymoedd has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant amrywiol a pherthnasol o ansawdd uchel ar gyfer y cymunedau lleol y mae’n eu gwasanaethu. Drwy ei ddarpariaeth Cymunedau’n Gyntaf, mae’r Coleg yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim sy’n cynnig sgiliau llythrennedd a rhifedd, TG a chyflogadwyedd.

I am delighted that the College has been recognised for the work that it does to promote gender equality in the workplace. Having a diverse workforce is vitally important to our success, we recognise the importance of developing policies and practice that supports our workforce.

Karen Phillips

Principle, Coleg y Cymoedd

Related Success Stories

Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg
Mae Coleg y Cymoedd wedi derbyn Gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg.

Related News & Features

28th October 2020
Cefnogi arferion crefyddol yn y gweithle
17th September 2020
Uwch-arweinwyr yn trafod… sut i ‘ailgodi'n gryfach’ o'r brig
17th September 2020
Recriwtio mewn pandemig
6th August 2020
Gweithio Gartref
12th May 2020
Niwroamrywiaeth - anwybyddu talentau pobl sy'n meddwl yn wahanol
7th April 2020
Dyfarnu’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn Gyflogwr Chwarae Teg
Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >