Share this
Fair Play Employer

Dr Organic

2019
Silver
Dr Organic has achieved the Silver FairPlay Employer level for gender equality.
Cerys Furlong
Chief Executive

Here at Dr Organic we seek out the treasures of the natural world to discover the purest and most potent extracts, delving deep into centuries old traditions and supercharged botanicals to create breakthrough formulations that make you look and feel incredible. From Manuka of New Zealand to Tea Tree of Australia and healing Aloe Vera, used by ancient cultures and still coveted for their remarkable body-beneficial properties, we explore the health and beauty secrets of the past to create the groundbreaking natural products of the future.

Related Success Stories

Banc Datblygu Cymru - pam fod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig iddyn nhw a'u cwsmeriaid.
General Dynamics
Cafodd Tŷ'r Cwmnïau Wobr Arian Cyflogwyr Chwarae Teg

Related News & Features

13th January 2022
Adrodd am y Bwlch Cyflog ar sail Rhywedd yn 'gyfle i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau'.
2nd December 2021
Cefnogaeth i well diwylliant yn y gweithle ar gynhwysiant anabledd
18th August 2021
Academi'n derbyn safon AUR
18th August 2021
Gwahaniaethu cynnil, anuniongyrchol yn erbyn grŵp ar yr ymylon. Microymosodiadau yn y gweithle.
5th July 2021
Meithrin Ymdeimlad o Berthyn: Deall y Rhagfarn er mwyn Meithrin Cynhwysiant
28th June 2021
Cymwysterau Cymru yn Gyflogwr Chwarae Teg o Safon Aur
Eisiau’r newyddion diweddaraf

Cofrestrwch I dderbyn diweddariadau am ein gwaith yn ymladd yn erbyn anghyfartaledd rhywedd yng Nghymru. Byddwn yn anfon y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ymgyrchoedd, digwyddiadau a chyfleoedd I chi gymryd rhan.

Cofrestru yma >