Creu CV Buddugol (Gweminar)

5th October 2021

Mae Chwarae Teg, mewn partneriaeth â Gofalwyr Cymru, yn croesawu pob gofalwr benywaidd di-dâl i ymuno â ni ar gyfer ein rhith-weithdai a gweminarau pwrpasol sydd wedi’u cynllunio i helpu gofalwyr i wella hyder i ailymuno â’r gweithle i gynnwys newid eich meddwl i gael canlyniadau, ysgrifennu CV a sut i wneud hynny. paratoi ar gyfer cyfweliad ar ôl gofalu.

Rydym wedi partneru gyda Gofalwyr Cymru i ddarparu gweminarau a gweithdai i sicrhau parodrwydd yn y gweithle i ofalwyr di-dâl yng Nghymru sy’n dymuno cael gwaith. Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio i helpu gofalwyr di-dâl sy’n dymuno cael gwaith. Efallai yr hoffech weithio ochr yn ochr â’ch rôl gofal di-dâl neu efallai bod eich cyfrifoldebau gofalu wedi newid neu ddod i ben. Maent yn agored i bob gofalwr di-dâl cyfredol neu ddiweddar a fyddai’n elwa o gymorth cyflogaeth i wella hyder a gwireddu’r sgiliau a enillir trwy eu cyfrifoldebau gofalu.