Yn un o ddiddanwyr blaenllaw Cymru, mae Caryl yn hanu o Sir y Fflint a chafodd ei geni i deulu cerddorol a’i magu mewn awyrgylch greadigol.

Dechreuodd gyfansoddi caneuon yn 14 oed ar gyfer y grŵp canu roedd hi’n perfformio gyda ‘SIDAN’ ac roedd yn drefnwr lleisiol – sgìl mae hi wedi hogi dros y blynyddoedd ac mae harmoni clos yn wir angerdd iddi.

Dechreuodd gyrfa canu unigol a theledu Caryl yn yr 80au. Daeth yn gyflwynydd rhaglenni plant ac yn fuan daeth yn ffefryn cadarn gyda’r cyhoedd yng Nghymru. Dilynwyd hyn gan nifer o raglenni teledu fel cyflwynydd a chantores.

Ar hyn o bryd mae Caryl yn cyflwyno sioe frecwast BBC Radio Cymru 2 ac yn rheolaidd ar raglenni radio a theledu amrywiol eraill.

Mae Caryl yn ymddangos yn rheolaidd mewn gigs lle mae’n perfformio ei deunydd ei hun yn ogystal â threfniadau o ganeuon eraill cyfarwydd ac yn cymysgu’r gerddoriaeth gyda’i brand ei hun o gomedi.

Datblygodd ei sgiliau comedi a sgriptio dros y blynyddoedd, gan greu cymeriadau comedi ar gyfer y chyfresi niferus y rhoddodd ei henw iddynt. Mae hi’n parhau i wneud hyn, ac ail-lansiwyd y gyfres ‘Caryl’, a gafodd boblogrwydd anhygoel yng nghanol yr 80au, yn 2013. Mae Caryl yn darlunio amrywiol gymeriadau o’i dyfais ei hun ac maent wedi profi i fod yn eithriadol o boblogaidd gyda’i chynulleidfa.

Ysgrifennu caneuon yw un o agweddau pwysicaf creadigrwydd Caryl. Mae hi wedi ysgrifennu gannoedd o ganeuon dros y blynyddoedd mewn amrywiaeth o genres-o blant i gorau, o ddarnau ensemble i unawdau – ac mae’n falch iawn o wneud hynny pryd bynnag y bydd y cyfle neu’r ysbrydoliaeth yn codi. Mae hi wedi cael y pleser o ysgrifennu ar gyfer nifer o artistiaid gan gynnwys Bryn Terfel a’r tenor, Rhys Meirion.

Mae Caryl wedi rhyddhau 5 albwm ganddi hi ei hun, wedi ysgrifennu llawer o sioeau cerdd, gan gynnwys y ffilm gerddorol deledu hynod honedig, “Y Dyn Na’th Ddwyn y Dolig ” yn ogystal â chaneuon dirifedi ar gyfer sioeau teledu a ffilmiau. Cyfansoddi a cherddoriaeth yw ei hanadl.

Mae talent Caryl fel ysgrifennwr hefyd yn adnabyddus gyda barddoniaeth, geiriau a chyfieithiadau o ganeuon i mewn ac o’r Saesneg yn rhan bwysig o’i gyrfa. Yn 2007 fe’i penodwyd yn Lawryfog Plant Cymru – swydd a barodd flwyddyn a gweld Caryl yn teithio ar hyd a lled Cymru yn annog plant o bob oed i ysgrifennu barddoniaeth o dan ei harweiniad brwdfrydig.

Mae ysgrifennu sgriptiau yn llinyn arall i’w bwa. Mae hi wedi sgriptio sawl sioe comedi, sioeau teledu i blant yn ogystal â’r ffilmiau poblogaidd “Ibiza Ibiza” a “Steddfod Steddfod” lle chwaraeodd sawl cymeriad. Gwelir creu ei chymeriadau comedi sy’n darlunio Cymry o bob cefndir ac o wahanol ardaloedd o gwmpas Cymru, ynghyd â’i meistrolaeth o acenion, fel un o’i llu o fuddugoliaethau. Fe wnaeth hi ysgrifennu “Rhestr Nadolig Wil”, a enillodd BAFTA y DU, yn 2008 – ffilm sydd wedi ennill calonnau’r gynulleidfa Gymreig ac sy’n cael ei hailadrodd yn rheolaidd adeg y Nadolig.

Un o fentrau diweddaraf Caryl fu’r ysgrifennu a chyfansoddi ar gyfer “Grand Slam-The Musical “- addasiad o’r ffilm glasurol Gymreig ar gyfer theatr gerddorol.

Wrth ei chyfaddefiad ei hun, cyflawniad mwyaf Caryl yw bod yn mam i bump o blant. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r teulu’n dod at ei gilydd ac yn cynnal cyfres o gyngherddau Nadolig i elusennau dan yr enw Parry Isaacs. Maent yn nosweithiau cofiadwy sy’n rhoi pawb yn yr ysbryd Nadolig gyda chymysgedd o hen ffefrynnau a chaneuon gwreiddiol.

Mae Caryl Parry Jones wedi cael ei hanrhydeddu gyda’r canlynol yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf:

  • Cymrawd o Brifysgol Bangor
  • Cymrawd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
  • Anrhydedd M.Mus gan Brifysgol Cymru
  • Llawryfog Plant Cymru 2007
  • Ennillydd y Wisg Wen gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  • Wedi’i sefydlu yn Neuadd Enwogion y Gymdeithas Deledu Frenhinol
  • Gwobr cyflawniad oes am wasanaethau i gerddoriaeth gan Wobrau Roc a Phop Radio Cymru

Rwyf wedi dewis enwebu Caryl Parry Jones ar gyfer y wobr hon oherwydd ei chyfraniad i'r Gymraeg. Mae cerddoriaeth Caryl wedi dod yn rhan gynhenid o ddiwylliant yr iaith Gymraeg ac wedi bod yn ysbrydoliaeth i lawer o siaradwyr Cymraeg ifanc. Mae Caryl yn dod â hwyl i'r Gymraeg, ffactor pwysig iawn gan ein bod ni am gyrraedd 1miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Mae ei phersonoliaeth yn disgleirio trwodd yn ei nifer o swyddi fel canwr-gyfansoddwr, darlledwr, actores, awdur a chyfansoddwr. Mae Caryl yn profi bod siarad Cymraeg yn gallu bod yn hwyl ac yn ddiddanwr Cymraeg gwerthfawr iawn. Mae hi'n fedrus yn y busnes o roi gwên ar wynebau pobl. Mae ei gwaith wrth geisio hyrwyddo'r Gymraeg wedi bod yn anhygoel ac am y rheswm hwnnw, rwy'n credu ei bod hi'n haeddu ennill y wobr yma.

Efan Fairclough
Aelod Seneddol ieuenctid, De-orllewin Cymru
24th Jan 2019
Wonderful Welsh Women
Project