Ganwyd Iris ar 26 Hydref 1896, yn ferch i fasnachwr yn Giana Brydeinig (Gaiana heddiw).

Ym mis Rhagfyr 1918, daeth i Gymru i astudio botaneg, Lladin a’r gyfraith yn Prifysgol Aberystwyth. Bu hefyd yn Is-Lywydd Cyngor Cynrychioli Myfyrwyr y Brifysgol ac yn Llywydd Cyngor Adrannol y Merched.

Graddiodd gyda BA ym 1922, ond parhaodd ei chysylltiad gyda’r Brifysgol gan gwblhau gradd LLB ym 1927. Dychwelodd i’w gwlad enedigol a chael ei derbyn i’r bar, sef y wraig gyntaf i ymarfer y gyfraith yn y Caribi. Hi hefyd oedd y ferch gyntaf yno i arwain yr erlyniad mewn achos o lofruddiaeth.

Bu bron i’w hetifeddiaeth Gymreig gael ei golli i amser ond diolch byth daeth un o gyn-fyfyrwyr Aberystwyth o hyd i gerdyn post gyda llun ohoni yn ei gŵn graddio yn 2016. Arweiniodd hyn at ymchwiliad i’w bywyd gan y brifysgol. Fe’i hanrhydeddwyd gan y brifysgol trwy ailenwi ystafell ar ei hôl yn Llyfrgell Hugh Owen. Agorwyd yr ystafell yn swyddogol ar 8 Mawrth 2016, ar gyfer diwrnod rhyngwladol y menywod.