Acorn People and Darwin Gray - Noddwr Womenspire

14th March 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae Darwin Gray, sy’n gwmni cyfreithiol masnachol gwasanaeth llawn blaenllaw, ac Acorn, recriwtio arbenigol fwyaf blaenllaw Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth i redeg Rhwydwaith AD Cymru – y llwyfan hanfodol sydd ar flaen y gad ym maes AD. Rhwydwaith AD Cymru yw’r prif rwydwaith ar gyfer gweithwyr proffesiynol AD yng Nghymru. Rydym ni’n cynnig cyfres o seminarau AD ar bynciau penodol, digwyddiadau a gweithdai ledled y wlad, ac yn cynnal digwyddiad Gwobrau AD Cymru bob blwyddyn i gydnabod rhagoriaeth AD mewn amrywiaeth eang o sectorau.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Credwn ei bod yn bwysig dathlu llwyddiant, a sicrhau bod y sawl sy’n haeddu cydnabyddiaeth yn cael ei gydnabod. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i fenywod o bob maes ddathlu’r gwahanol agweddau niferus ar lwyddiant ledled Cymru.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Trwy gydnabod a dathlu’r hyn y gall menywod ei gyflawni, gallwn helpu i ddymchwel y rhwystrau y mae menywod yn parhau i’w hwynebu. Mae angen i’r farchnad lafur fod yn fwy cyfartal, a thrwy alluogi menywod i wella eu sgiliau a’u rhagolygon gyrfaol, gallwn gyflawni’r union beth hwnnw.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Caiff Chwarae Teg effaith fawr ar yrfaoedd menywod ledled Cymru, mae’n gwneud gwahaniaeth mawr – menter sydd yn ddi-os yn haeddu cefnogaeth.