Chwaraeon Cymru - Noddwr Womenspire

10th June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Chwaraeon Cymru yw’r corff cenedlaethol a noddir gan Lywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i fod yn egnïol trwy chwaraeon, ac yn enwedig annog mwy o fenywod a merched yng Nghymru i roi cynnig ar chwaraeon.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Rydyn ni’n frwdfrydig am chwaraeon yng Nghymru ac am gydnabod y rhai sy’n cymryd rhan – rhywbeth sy’n cyd-fynd â gweledigaeth Chwarae Teg a’r gwobrau hyn. Rydyn ni’n hyrwyddo modelau rôl ar gyfer chwaraeon menywod a merched ac yn annog menywod i roi cynnig ar chwaraeon er lles eu bywydau. Mae digwyddiadau fel y rhain yn gyfle gwych i gydnabod y gwaith sy’n cael ei wneud ledled y wlad.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Dydyn ni ddim eisiau i ryw fod yn rhwystr i gymryd rhan mewn chwaraeon. Rydyn ni’n annog menywod i roi cynnig ar chwaraeon newydd a manteisio ar gyfleoedd i ehangu eu profiadau a, gobeithio, i fwynhau!

Mae annog pobl i fod yn egnïol yn fater i bawb oherwydd y manteision ehangach i’r unigolion ac i’r gymuned ehangach.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Rydyn ni’n cefnogi gwaith Chwarae Teg o ran grymuso menywod ledled Cymru a hyrwyddo modelau rôl ar draws gwahanol feysydd i helpu i ysbrydoli menywod a merched eraill i sefyll i fyny a helpu i wneud newid a gwahaniaeth cadarnhaol.