Cyhoeddiad gan fwrdd Chwarae Teg

25th July 2022

Cyhoeddiad gan fwrdd Chwarae Teg: Cerys Furlong yn sefyll i lawr fel Prif Weithredwr

Fel cydweithwyr, cynghreiriaid, a chyfeillion Cerys am fwy na hanner degawd, roedd bwrdd Chwarae Teg yn naturiol yn drist o dderbyn penderfyniad Cerys yn ddiweddar i ymddiswyddo fel Prif Weithredwr Chwarae Teg. Fodd bynnag, rydym yn deall ei rhesymu ac yn gwerthfawrogi ei fod wedi bod yn benderfyniad anodd iddi ei wneud.

Hoffai’r bwrdd ddiolch i Cerys am ei harweinyddiaeth, ei hymrwymiad, a’i hymroddiad i Chwarae Teg dros yr hanner degawd diwethaf, ac yn sylfaenol, am helpu miloedd o fenywod i ddatblygu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Mae Cerys wedi gwneud gwahaniaethau cadarnhaol anfesuradwy i’r sefydliad. Rydym yn hynod falch o’r hyn y mae Chwarae Teg wedi’i gyflawni o dan arweiniad Cerys, yn enwedig yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd: Gweithredoedd Nid Geiriau, ac am ei hymdrechion diflino yn ystod y pandemig gyda’i holl heriau cysylltiedig.

Rydym yn amlwg yn drist i weld Cerys yn mynd, ond nid oes gennym unrhyw amheuaeth y bydd ei llwyddiannau’n cael eu hadeiladu arnynt, wrth i Chwarae Teg barhau i chwarae rhan flaenllaw mewn adeiladu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu mewn gwirionedd.

Mae angen amser i lenwi’r twll sylweddol y bydd Cerys yn ei adael o fewn y sefydliad a byddwn yn penodi uwch unigolyn yn y cyfamser i arwain y trawsnewid i ddiwedd prosiectau cyfredol.

Dymunwn bob lwc i Cerys ym mhopeth y bydd yn penderfynu ei wneud nesaf ac edrychwn ymlaen at ei chynghreiriad hir.