Cyhoeddwyd teilyngwyr Gwobrau Womenspire Chwarae Teg 2021

8th September 2021
Mae seremoni wobrwyo flaenllaw wedi cyhoeddi ei deilyngwyr cyn y prif ddigwyddiad yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Gwobrau Womenspire Chwarae Teg 2021, yn cydnabod cyflawniadau a wnaed ar draws pob agwedd ar fywyd, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol. Mae’r digwyddiad yn dathlu ac yn arddangos y cyflawniadau rhyfeddol hyn o bob rhan o Gymru – gan ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Ymhlith y teilyngwyr y mae hyrwyddwyr cymunedol, menywod mewn chwaraeon, rhai sy’n hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd, dysgwyr rhyfeddol ac arweinwyr ysbrydoledig. Darllenwch am y teilyngwyr nawr yma.

Bydd y gwobrau ar-lein yn cael eu cynnal o 7.00pm ar ddydd Iau 30 Medi, ac unwaith eto yn gobeithio denu cynulleidfa o filoedd – yn ffrydio ar draws Face Book Live a Twitter ITV Cymru.

Yn cael ei gynnal gan Andrea Byrne ac Elin Pavli-Hinde, mae Womenspire yn addo bod yn noson epig o adloniant ar-lein – gyda fideos o straeon ysbrydoledig y teilyngwyr a pherfformiadau gan artistiaid benywaidd.

Mae Womenspire yn seremoni wobrwyo fel dim arall. Daw'r teilyngwyr o bob cefndir ledled Cymru ond mae ganddyn nhw rywbeth yn gyffredin iawn - maen nhw i gyd wedi mynd y tu hwnt i hynny i wneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i'w bywydau eu hunain a bywydau pobl eraill. Rydyn ni am daflu goleuni ar eu cyflawniadau rhyfeddol, gan eu bod mor aml yn gallu mynd heb sylw. Yn Chwarae Teg rydyn ni am gymeradwyo'r hyn maen nhw wedi'i wneud, a'u harddangos fel modelau rôl.

“Bydd ein teilyngwyr yn ymuno â ni gyda theulu a ffrindiau o'u cartrefi eu hunain, a byddwn yn eu cael i gymryd rhan ac yn annog ein rhith gynulleidfa i ymuno hefyd. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at sefydliadau sy'n gweithio tuag at wneud cydraddoldeb rhywedd yn realiti yng Nghymru.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Gellir archebu tocynnau ar gyfer Womenspire 2021 am ddim, gydag opsiwn i gyfrannu, yma.