Dathlu Merched Gwych mewn gwobrau cenedlaethol

29th September 2020
Mae seremoni wobrwyo sy’n cydnabod cyflawniadau rhai o fenywod mwyaf nodedig Cymru wedi gweld anrhydeddau’n ‘rhithwir’ ledled y wlad.

Cafodd gwobrau Womenspire, a gynhaliwyd gan Chwarae Teg, eu ffrydio ar draws Face Book a Trydar neithiwr (29.9.2020) yn arddangos yr enillwyr a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth i eraill a’u cymunedau.

Cyflwynwyd gan Andrea Byrne o ITV Cymru a’r actores Gymreig Elin Pavli-Hinde, roedd y seremoni’n gallu agor i gynulleidfa ar-lein fyd-eang i rannu newyddion am lwyddiannau’r menywod.

Yr enillydd mwyaf ar y noson oedd ymgyrchydd ymwybyddiaeth Awtistiaeth a sylfaenydd Grŵp Cymorth Awtistiaeth Tsieineaidd, Hazel Lim. Derbyniodd wobr Pencampwraig Gymunedol yn ogystal â theitl cyffredinol Pencampwraig Womenspire 2020 ar ôl gwneud argraff ar y beirniaid gyda’i cynhesrwydd ac hymrwymiad diysgog i’w hachos.

Roedd enillwyr mewn categorïau eraill fel a ganlyn:

Aelod o’r Bwrdd: Jessica Leigh Jones (Bro Morgannwg) – Peiriannydd ac Astroffisegydd ac enillydd-aml-wobr

Arweinydd: Tracey Rankine (Pen-y-bont) – Ditectif Prif Arolygydd gyda Heddlu De Cymru, sy’n rhagori wrth ddatblygu cydweithwyr

Menyw Ym Maes STEM: Youmna Mouhamad (Abertawe) – menyw aml-dalentog sydd yn cyd-gymrawd trosglwyddo technoleg STEM ym Mhrifysgol Abertawe a chrewr rhwydwaith BAME y coleg peirianneg

Menyw Mewn Chwaraeon: Elinor Snowsill (Caerdydd) – Chwaraewr Rygbi Cymru a mentor yn y School of Hard Knocks

Seren Ddisglair: Bethan Owen (Bodelwyddan) – gofalwr ifanc a sylfaenydd clwb Karate

Entrepreneur: Sian Cartledge (Castell-nedd) – perchennog busnes adnoddau dysgu Cymraeg – Max Rocks

Dysgwr: Carys Godding (Pen-y-bont ar Ogwr) – Peiriannydd ATC yn Dŵr Cymru gydag angerdd dros ddysgu sydd wedi mynd â hi o brentisiaeth i radd gyntaf mewn Peirianneg Drydanol

Roedd dwy wobr i gyflogwyr hefyd, gyda’r ‘Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywiol’ yn mynd i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a ‘Chyflogwr Chwarae Teg’ i’r Brifysgol Agored.

Hefyd cyhoeddwyd Tahirah Ali, gwirfoddolwr cymunedol, llysgennad ieuenctid a hyrwyddwr amrywiaeth, fel enillydd gwobr ‘Dewis y Bobl’ yn dilyn pleidlais gyhoeddus Merched Gwych o Gymru.

Dyma ein pumed Womenspire ac unwaith eto mae wedi bod yn anhygoel clywed straeon yr holl fenywod a'u cyflawniadau gwych. Er ein bod wedi gorfod cynnal y digwyddiad ar-lein oherwydd Covid, mae wedi rhoi cyfle i ni rannu eu straeon gyda chynulleidfa ehangach nag erioed o'r blaen. Yn Chwarae Teg gwyddom pa mor bwysig yw tynnu sylw at lwyddiannau menywod gymaint â chyflawniadau dynion. Felly, rhaid imi longyfarch pawb dan sylw a dweud diolch yn fawr am wneud ein Womenspire ar-lein cyntaf yn gymaint o lwyddiant. Mae'r ffaith bod pobl wedi bod yn tiwnio i mewn o ar draws y byd yn rhyfeddol.

“Mae lle Hazel fel Pencampwraig Womenspire yn adlewyrchiad o'i hawydd gwirioneddol i helpu eraill a'i phenderfyniad i sicrhau nad oes unrhyw blentyn neu deulu y mae awtistiaeth yn effeithio arno yn dioddef yn dawel. Nid yw'n gweld ei hun yn rhyfeddol, ond mae hi'n fodel rôl go iawn ac yn waredwr i lawer. Mae'n gweithio'n ddiflino i gael y wybodaeth a'r gefnogaeth gywir i'r rhai sydd ei hangen, gan ganolbwyntio'n glir ar wella bywydau teuluoedd y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt a galluogi plant i gyrraedd eu llawn botensial.”

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg