Eversheds Sutherland - Noddwr Womenspire

22nd May 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Mae Eversheds Sutherland yn gwmni cyfreithwyr byd-eang sydd â 67 swyddfa mewn 34 gwahanol awdurdodaeth. Eu swyddfa yng Nghaerdydd yw trydedd swyddfa fwyaf y cwmni, ac mae’n cynnig gwasanaethau i gleientiaid uchel eu parch yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth, gan gynnwys cydraddoldeb rhywiol, yn ganolog i strategaeth pobl Eversheds Sutherland.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae Eversheds Sutherland yn falch o gefnogi’r Gwobrau hyn. Maen nhw’n ffordd wych o ddathlu rhai o fenywod Cymru sy’n ysbrydoliaeth i ni i gyd.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Nid yn unig mae cydraddoldeb rhywiol yn deg ond mae hefyd yn arwain at amgylchedd mwy llwyddiannus, o fewn cymdeithas yn gyffredinol ac ym myd busnes.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Byddai darparu gwir gydraddoldeb rhwng y rhywiau yng Nghymru’n wych, ac yn anfon neges i’r byd bod ein gwlad ni’n arwain y ffordd yn hyn o beth.