Mae angen arloeswyr gwrth-aflonyddu rhywiol.

3rd August 2021

Amlygodd ymchwil diweddar gan Gymdeithas Fawcett fod 75% o ymatebwyr wedi profi aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Fe nododd yr ymchwil nifer o ystadegau dychrynllyd a lleisiodd realiti annifyr i fenywod.

Roedd yn rhaid i mi ei wynebu bob dydd ac roedd yn rhaid i mi weld ei wyneb, ac e’n gwenu arna i. Roeddwn i’n cael fy ail-drawmateiddio bob dydd.

Mae Aflonyddu Rhywiol yn digwydd mewn gweithleoedd ledled y DU heddiw. Mae’n difetha bywydau, gan wneud gweithleoedd yn wenwynig ac mae angen i ni roi stop arno:

  • Hunan-feio ac embaras
  • Ofn ôl-effeithiau
  • Ofn peidio â chael eich credu/cymryd o ddifrif
  • Swydd yr aflonyddwr a’r fenyw a aflonyddwyd arni
  • Llwybrau adrodd annigonol
  • Diffyg ymddiriedaeth yn y broses

Felly, beth ellir ei wneud?

Bydd Chwarae Teg yn gweithio gyda chyflogwyr fel chi i greu polisïau gweithle, mecanweithiau adrodd a phrosesau cymorth y gellir eu cyflwyno ar draws sefydliadau i wneud gweithleoedd yn fwy diogel i bawb.

Gyda’n gilydd gallwn lunio’r deunyddiau a’r prosesau busnes a all dynnu sylw at aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Wrth gwrs, gellir cyflwyno popeth rydych chi’n ei ddysgu yn eich sefydliadau hefyd.

Rydym yn recriwtio 20 o gyflogwyr o bob rhan o Gymru i gymryd rhan yn y prosiect arloesol hwn. Mae angen i un unigolyn o bob sefydliad ymrwymo i dair sesiwn ½ diwrnod yn ystod mis Medi a mis Hydref eleni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y grŵp arloesol, cysylltwch â
Emma Tamplin, Rheolwr Cydweithredu
Emma.Tamplin@chwaraeteg.com