Max Rocks yn creu llwyddiant i Sian drwy gyrraedd Gwobrau Womenspire

24th July 2020
Mae dylunydd graffig talentog, a roddodd y mwyaf i’w swydd i lansio ei chynnyrch dysgu Cymraeg ei hun, am cael ei chydnabod am ei llwyddiant fel menyw fusnes.

Mae Sian Cartledge yn rownd derfynol y categori Entrepreneur yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg, lle bydd ei chyflawniadau o sefydlu busnes poblogaidd a chynyddol yn cael eu ddathlu.

Pan ddechreuodd ei mab, Max, mewn ysgol gynradd Gymraeg, bron i 2 flynedd yn ôl, fe sylwodd Sian ar fwlch yn y farchnad. Fel un nad oedd yn siarad Cymraeg, roedd hi’n awyddus i ddysgu Cymraeg gydag ef ac felly dyluniodd a chynhyrchodd set o gardiau fflach. Gan rannu ei gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol, roedden nhw’n boblogaidd ar unwaith gyda 250 o becynnau wedi’u gwerthu mewn wythnos ac archebion yn dod o mor bell â Milwaukee a Phatagonia!

Tua’r un adeg roedd ei mam, a oedd yn rhedeg swyddfa bost Cwmtwrch yng Nghwm Tawe, yn ymddeol felly cymerodd Sian yr eiddo fel ei gweithdy a’i warws ac aeth ar-lein hefyd yn www.maxrocks.co.uk. Mae galw mawr wedi gweld Sian yn ehangu ei amrywiaeth i gynnwys mwy o adnoddau addysgol, cardiau cyfarch ac addurniadau cartref, sydd i gyd yn eco-gyfeillgar ac yn awr yn cael eu gwerthu mewn dros 170 o stocwyr ledled Cymru gan gynnwys CADW a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Roedd hi hefyd yn bwysig i Sian estyn allan i’w chymuned ac mae hi bellach yn cyflogi mamau lleol eraill i bacio a dosbarthu ei chynnyrch, gyda’u horiau yn cael eu gweithio o gwmpas amserau’r ysgol a phryd sy’n gyfleus iddynt. Mae Sian yn hyrwyddo oriau gweithio hyblyg ac yn credu y dylid cael newid mawr yn ystod y diwrnod gwaith arferol o 9-5, gan hwyluso’r broses bontio i rieni (mamau yn arbennig) i ddychwelyd i’r gwaith a hefyd i fod y rhiant yr hoffen ei fod.

Roeddwn wedi synnu'n llwyr, ond yn falch iawn o gael fy enwi fel un yn rownd derfynol Womenspire. Rwy'n byw'r freuddwyd gyda'r busnes hwn ond nid yw'n rhywbeth y gallwn ei wneud ar fy mhen fy hun ac rwy'n wirioneddol ddiolchgar i bawb sy'n gweithio gyda mi i'w wneud yn llwyddiant.

"Dwi'n gwybod pa mor galed y mae jyglo gwaith a bod yn fam yn gallu bod felly mae'n wych i gyflogi mamau eraill o fewn oriau sy'n addas iddyn nhw. Mae gennym bolisi swyddfa agored yma lle gall mamau a babanod newydd ddod, ymlacio a chymdeithasu gyda phaned o goffi - mae wir yn newid eu bywydau dydd i ddydd.

Sian Cartledge
Sylfaenydd MaxRocks

Mae Sian yn ysbrydoliaeth i fenywod eraill sydd ag awydd i sefydlu eu busnes eu hunain. Yn Chwarae Teg, rydym yn gweithio'n galed trwy ein prosiect Fuuture Female Founders gyda NatWest a Simply Do Ideas i annog mwy o entrepreneuriaid benywaidd, felly mae angen mwy o fodelau rôl fel Sian.

"Rydym am ddisgleirio goleuni ar Sian a menywod rhyfeddol eraill fel hi, o ar draws pob math o fywyd sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth i eraill.

Cerys Furlong
Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Bydd seremoni Womenspire Chwarae Teg 2020 ar 29 Medi yn cael ei gynnal ar-lein ar draws y cyfryngau cymdeithasol, oherwydd Covid19. Ond serch hynny mae’n addo bod yn noson i’w chofio. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad ewch i https://chwaraeteg.com/prosiectau/womenspire/

Mae gweminarau GWNEWCH.IDDO.DDIGWYDD yn cael eu cynnal fel rhan o’r prosiect Future Female Founders, a gellir eu gweld ar YouTube drwy https://bit.ly/2D1ky8m, ac mae pecyn cymorth cychwyn gan Simply Do Ideas ar gael drwy gofrestru yn www.sdi.click/founders.