Y Bathdy Brenhinol a therfynwr Womenspire yn ymuno â gweminar Nid Jyst I Fechgyn

10th July 2020

Mae merched o oed ysgol uwchradd yng ngogledd orllewin Cymru yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer y digwyddiad diweddaraf Nid Jyst I Fechgyn – Menywod mewn STEM nawr – yn cynnwys modelau rôl benywaidd ysbrydoledig.

Bydd yn cael ei redeg gan Chwarae Teg, a chynhelir y gweminar rhwng 10am-11am ar ddydd Iau 16 Gorffennaf, ac yn cynnwys Youmna Mouhamad, terfynwr yn y categori Menywod Mewn STEM yng Ngwobrau Womenspire 2020. Mae Youmna hefyd yn Gyfarwyddwr ar Myana Natural ac yn Gymrawd yr Academi Frenhinol Peirianneg ym Mhrifysgol De Cymru.

O’r Bathdy Brenhinol bydd y panel yn cynnwys Rebecca Morgan, Pennaeth Gwasanaethau Casgliad, Beth Gillard, Pennaeth Seilwaith TG a Jenny Honey, Rheolwr Technegol.

Bydd y panel yn helpu i ddangos i’r merched Nid Jyst if Fechgyn y mae gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ac yn rhoi cyfle i ferched:

  • Darganfod sut beth yw ‘diwrnod ym mywyd’ rhywun sy’n gweithio mewn diwydiant STEM
  • Clywed sut maent wedi bod yn gweithio yn y frwydr yn erbyn COVID-19
  • Cael eich ysbrydoli gan eu teithiau gyrfa
  • Cael y cyfle i holi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’u gyrfaoedd i’r modelau rôl

Y weminar hon yw'r olaf yn ein cyfres STEM i ferched oed ysgol uwchradd ac os yw'r lleill yn rhywbeth i gofio fe fyddan nhw'n cael llawer allan ohono. Dywedodd 100% o gyfranogwyr wrthym eu bod wedi mwynhau'r gweminar ddiwethaf a'u bod bellach yn teimlo'n fwy gwybodus am ddewisiadau gyrfa STEM o ganlyniad i hynny!

"Yn ystod y cyfnod heriol hwn bydd y gweminar yn ffordd hwyliog a rhyngweithiol o helpu i gadw merched yn ysbrydoledig ac yn llawn cymhelliant, wrth arddangos gyrfaoedd gwerth chweil yn y diwydiannau STEM.”

Emma Tamplin
Partner Cydweithredu