Noddwr Womenspire 2022 - Rhwydwaith BYP

8th September 2022

Dywedwch wrthym am eich sefydliad

Rhwydwaith BYP yw’r rhwydwaith mwyaf o weithwyr proffesiynol du yn y DU. Wedi’i sefydlu yn Llundain yn 2016, rydym yn cysylltu gweithwyr proffesiynol du â’i gilydd a sefydliadau. Rydym hefyd yn helpu sefydliadau i ddenu, ymgysylltu, recriwtio a chadw Doniau Du o’n rhwydwaith.

Rydym wedi gweithio gyda dros 900 o bartneriaid corfforaethol gan gynnwys Meta, Accenture a Soho House ac wedi cael sylw mewn cyhoeddiadau gan gynnwys Forbes, BBC a Roc Nation.

Mae BYP Caerdydd yn cynrychioli gweithwyr proffesiynol du yng Nghymru gan roi sylw i sêr y dyfodol, arweinwyr yn y gymuned a sefydliadau blaengar yng Nghaerdydd.

BYP Network – Empowering Black Professionals

Pam rydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Fel rhwydwaith rydym wrth ein bodd yn dathlu llwyddiant o fewn y tîm ond hefyd yn y gymuned. Mae mwyhau ar leisiau a chyflawniadau eraill yn biler canolog o’n gwaith ni fydd yn debygol o gael y sylw ac arddangos amrywiaeth. Rydym yn caru bod Womenspire yn ddathliad o fenywod hynod o bob cefndir. Ar ôl lansio BYP yng Nghaerdydd hefyd, rydym yn deall yr heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth a chydraddoldeb sy’n benodol i’r rhanbarth ac rydym yn falch o ddathlu cyflawniadau’r rhai yng Nghymru sy’n gwthio am newid.

Pam mae cydraddoldeb rhywedd yn bwysig i chi?

“I mi, mae’n golygu mwy o gyfle i bawb. Mae’n golygu rhyddid – rhyddid i ddewis pa lwybr rydw i eisiau ei ddilyn yn broffesiynol, rhyddid i archwilio fy nghreadigrwydd, rhyddid i dyfu a datblygu, rhyddid i fyw heb ofni gwahaniaethu.” Lynn Abhulimen, Rheolwr Cymunedol, Rhwydwaith BYP

Pam rydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae Chwarae Teg fel sefydliad yn gwneud llawer iawn o waith i wella cydraddoldeb rhywedd ar draws y wlad. Maent hefyd yn ymrwymo i arallgyfeirio eu tîm ac arfogi sefydliadau eraill â’r wybodaeth a’r offer i wella cydraddoldeb yn y gweithle – nid cydraddoldeb rhywedd yn unig ac rydym yn falch o gefnogi’r holl waith sy’n cael effaith ar greu yfory gwell a thecach.