Plan UK - Noddwr Womenspire

14th March 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Elusen i blant yw Plan International UK. Rydym ni’n ymroi i hyrwyddo hawliau plant a chydraddoldeb i ferched ledled y byd.

Cydnabyddwn y pŵer a’r potensial sydd gan bob plentyn. Ond yn aml bydd tlodi, trais, eithrio a gwahaniaethu yn gormesu eu byd. Merched gaiff eu heffeithio fwyaf. Mae ein hymgyrch Because I am a Girl yn fudiad byd-eang sy’n gweithredu i greu byd sy’n gwerthfawrogi merched, yn hyrwyddo eu hawliau ac yn rhoi diwedd ar anghyfiawnder.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae Plan International UK yn buddsoddi £1 miliwn yng Nghymru gyda phrosiect newydd sbon, Champions of Wales, i gefnogi bechgyn a merched mewn ysgolion a chymunedau ar draws Cymru i hyrwyddo hawliau merched a chydraddoldeb rhywiol. Mae’n bleser gennym gefnogi’r elusen flaenllaw hon yng Nghymru sydd o blaid cydraddoldeb rhywiol, er mwyn tynnu sylw at fenywod gwych o Gymru.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mae cydraddoldeb rhywiol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod Cymru yn gymdeithas gyfartal a llewyrchus lle gall pawb ffynnu. Mae Plan International UK yn ymdrechu i sicrhau bod pobl ifanc yn deall eu hawliau ac y gallan nhw ymgyrchu o blaid newid, gan greu mudiadau ar lawr gwlad i sicrhau nad oes neb yn cael eu cyfyngu ar sail eu rhyw.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae ein cenhadaeth yn cyd-fynd yn agos â chenhadaeth Chwarae Teg, ac rydym ni’n falch o gefnogi’r gwobrau gwych hyn sy’n tynnu sylw at unigolion ysbrydoledig ymhob cwr o Gymru. Trwy hybu menywod a merched, gyda’n gilydd gallwn fod yn llais unedig o blaid cydraddoldeb rhywiol.