Enillydd Gwobr Menyw Mewn STEM | Sarah Morgan

1st July 2019
Mae Sarah yn frwd am wyddoniaeth ac yn rhedeg Eco-Explore Education sy’n darparu sesiynau gwyddoniaeth i ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd yn y De. Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei Doethuriaeth ym maes Ecoleg Parasitiaid, mae’n creu cyfleoedd i ferched ymgysylltu â gwyddoniaeth ac yn canolbwyntio ar yrfaoedd ym maes STEM. Mae hi hefyd wedi creu’r ymgyrch trydar @EcoExploreEu i gysylltu ysgolion â menywod ysbrydoledig ym maes STEM.
16th Jan 2020
Womenspire | Celebrating amazing women in Wales
Project