Western Power - Noddwr Womenspire

4th June 2019

Soniwch am eich sefydliad.

Ni yw’r rhwydwaith dosbarthu trydan ar gyfer De Cymru, Canolbarth Lloegr a De Orllewin Lloegr. Rydym yn darparu trydan i fwy na 7.9 miliwn o gwsmeriaid ac yn cyflogi mwy na 6,500 o staff.

Pam ydych chi’n cefnogi’r gwobrau?

Mae Western Power yn cydnabod yr effaith gadarnhaol a ddaw i ran ein busnes a’n diwydiant yn sgil cynrychiolaeth fenywaidd, ac mae’n cefnogi’r newid hwn sy’n cael ei hyrwyddo gan y gwobrau hyn.

Pam mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig i chi?

Mewn diwydiant a ystyrir yn draddodiadol fel un y mae dynion yn gweithio ynddo’n bennaf, mae Western Power Distribution yn deall pa mor bwysig yw cefnogi cydraddoldeb Rhywiol yn y gweithle a hefyd ymdrechu i wella’r cydbwysedd o fewn ein gweithrediadau ein hunain.

Pam ydych chi’n cefnogi gwaith Chwarae Teg?

Mae Western Power Distribution yn falch o fod yn noddwr allweddol yng Ngwobrau Womenspire 2019 Chwarae Teg. Mae gwaith Chwarae Teg wrth gefnogi cydraddoldeb Rhywiol yn cyd-fynd â’n gweledigaeth ni o gyflwyno gwelliannau i gefnogi gweithlu cwbl gynhwysol ar gyfer y dyfodol.