Ymateb Chwarae Teg i adroddiad y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

30th May 2022

Wrth ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd, sy’n cefnogi’r cynnydd yn nifer aelodau’r Senedd o 60 i 96 a chyflwyno cwotâu rhywedd mewn pryd ar gyfer etholiad 2026, dywedodd Natasha Davies, Arweinydd Polisi ac Ymchwil, Chwarae Teg:

Rydym yn falch o weld adroddiad heddiw ac argymhellion y Pwyllgor i sefydlu cwotâu rhywedd ac ehangu maint y Senedd.

Rydym wedi galw ers tro ar Gymru i gael y senedd y mae’n ei haeddu. Mae cwotâu rhywedd a chynyddu nifer aelodau’r Senedd yn hanfodol i gyrraedd y nod hwn.

“Er y gall cwotâu rhywedd ymddangos yn radical, mae tystiolaeth ryngwladol yn profi eu bod yn gweithio. Gwyddom fod materion gwahanol yn cael eu trafod a bod penderfyniadau gwell yn cael eu gwneud pan fydd menywod yn yr ystafell.

“Er i’w groesawu, rydym yn gwybod na fydd cwotâu yn unig yn trwsio’r diffyg cynrychiolaeth o fenywod, pobl o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a grwpiau eraill o’n sefydliadau gwleidyddol. Mae angen i ni sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud ac mae’n ddyletswydd ar bleidiau gwleidyddol Cymru i weithredu nawr i ddod â mwy o bobl i mewn i fyd gwleidyddiaeth.

“Mae adroddiad heddiw yn gam arall tuag at greu democratiaeth wirioneddol gynrychioliadol i Gymru. Edrychwn ymlaen at weld rhagor o fanylion am sut y bydd adroddiad y Pwyllgor yn cael ei roi ar waith ac ymgysylltu â’r broses ddeddfwriaethol dros y misoedd nesaf.

Natasha Davies
Arweinydd Polisi ac Ymchwil, Chwarae Teg