Mae’r gwasanaeth yn cynnwys

  • Ble ydych chi nawr – Meincnod Chwarae a Chynllun Gweithredu
  • Arweiniad ar y daith fel Cyflogwr Chwarae Teg
  • Adroddiadau ar arferion gorau, dyddiau ymgynghori a gweithdai (doesn’t say access to)
    Gwobrwyo’ch llwyddiant – Fforwm uwch arweinyr, Gwobrau Cwmni y Flwyddyn Womenspire

I ddechrau’ch taith, byddwn yn dod i gyfarfod a chi i drafod sut y gall hyn weithio i’ch sefydliad.

Our FairPlay Employers

Chwarae Teg
Silver
Pan Wales
Coleg y Cymoedd
Silver
Ystrad Mynach
Pembrokeshire Coastal Forum
Silver
Pembroke
Torfaen Leisure Trust
Silver
Torfaen
Banc Datblygu Cymru
Bronze
Wrexham
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bronze
Cardiff
DVLA
Silver
Swansea
Companies House
Silver
Cardiff
Motonovo
Bronze
Cardiff
Swyddfa Eiddo Deallusol
Silver
Newport
Swyddfa Ystadegau Gwladol
Silver
Newport
Deryn Consulting
Silver
Cardiff