Mae’r gwasanaeth yn cynnwys

  • Ble ydych chi nawr – Meincnod Chwarae a Chynllun Gweithredu
  • Arweiniad ar y daith fel Cyflogwr Chwarae Teg
  • Adroddiadau ar arferion gorau, dyddiau ymgynghori a gweithdai (doesn’t say access to)
    Gwobrwyo’ch llwyddiant – Fforwm uwch arweinyr, Gwobrau Cwmni y Flwyddyn Womenspire

I ddechrau’ch taith, byddwn yn dod i gyfarfod a chi i drafod sut y gall hyn weithio i’ch sefydliad.

Our FairPlay Employers

Swyddfa Eiddo Deallusol
Silver
Newport
General Dynamics
Silver
Ystrad Mynach
Dr Organic
Silver
Swansea
Y Brifysgol Agored
Silver
Cardiff
Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
Silver
Neath Port Talbot
Swyddfa Archwilio Cymru
Silver
Cardiff
International Baccalaureate
Silver
Cardiff
Chwarae Teg
Silver
Pan Wales
Pen-y-bont ar Ogwr Ford
Silver
Bridgend
Coleg y Cymoedd
Silver
Ystrad Mynach
Pembrokeshire Coastal Forum
Silver
Pembroke
Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen
Silver
Torfaen