Ein gweledigaeth: dileu anghydraddoldeb rhywedd yn y gweithle.
Gweithiwch gyda ni i helpu i greu byd lle gall menywod gyflawni a ffynnu; lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydynt a beth maent yn ei wneud.

Cyflogwr Chwarae Teg – Beth rydyn ni’n ei wneud

Rydym yn rhoi cydraddoldeb, amrywiaeth ac arferion gwaith cynhwysol wrth wraidd y gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi rydym yn eu cynnig. Nid elfennau ychwanegol mo’r rhain, ac nid ydynt yn agored i drafodaeth, dyma ffocws popeth a wneir gennym. O wella pobl, prosesu a newid meddylfryd, rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliadau lle mae pawb yn bwysig, lle mae pob gweithwyr yn falch o berthyn.

Mae tri phrif faes cymorth:

FairPlay Employer Award

Adolygu a Chydnabod eich dull o gynnwys pawb yn eich gweithle.

FairPlay Employer Solutions

Eich cefnogi chi â’ch anghenion AD fel gweithle cynhwysol.

FairPlay Employer Leadership

Datblygu eich arweinwyr, Ymgorffori cynhwysiant yn niwylliant eich gweithle.

Gweithiwch gyda ni i helpu i greu byd lle gall menywod gyflawni a ffynnu; lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydynt a beth maent yn ei wneud.

FairPlay Employer - Polisi Preifatrwydd - GDPR Consent

Our Privacy Policy can be found here

Contact us today to discuss your Diversity, Equality & Inclusion needs: fairplayemployer@chwaraeteg.com