Merched Gwych o Gymru

Our campaign celebrates inspiring role models for women in Wales.

Share this
#5

Hilary Brown

Prif Weithredwr Virgo Consultancy Limited, Gwirfoddolwr ac Arbenigwr

Rydw i’n Brif Weithredwr a sylfaenydd cwmni Virgo Consultancy Services Ltd, Cwmni Cyfreithiol sy’n masnachu fel Strwythur Busnes Amgen (ABS) gyda swyddfeydd yn Ne Cymru a Llundain.
Rydym ni’n cynnig ystod o wasanaethau cyfreithiol wedi’u hariannu’n breifat ac yn gyhoeddus, ac rydw i’n bersonol yn arbenigo mewn Mewnfudo a Lloches.

#4

Kathryn Llewellyn

Prif Swyddog Gweithredol United Purpose, Arweinydd ac Ymgyrchydd

Brodor o Abertawe yw Kathryn Llewellyn, ac ar hyn o bryd hi yw Prif Swyddog Gweithredol United Purpose, asiantaeth datblygu rhyngwladol fwyaf Cymru.

#3

Iris De Freitas

1896 — 1989
Cyfreithwraig, Teithwraig Byd ac Arloeswraig

Ganwyd Iris ar 26 Hydref 1896, yn ferch i fasnachwr yn Giana Brydeinig (Gaiana heddiw).
Ym mis Rhagfyr 1918, daeth i Gymru i astudio botaneg, Lladin a’r gyfraith yn Prifysgol Aberystwyth. Bu hefyd yn Is-Lywydd Cyngor Cynrychioli Myfyrwyr y Brifysgol ac yn Llywydd Cyngor Adrannol y Merched.

#2

Lesley Kirkpatrick

Prif Swyddog Gweithredol, Techniquest

Fi yw Prif Swyddog Gweithredol yr elusen addysgol a’r ganolfan darganfod gwyddoniaeth, Techniquest. Un o agweddau pwysicaf fy swydd yw helpu Cymru i ddatblygu cymdeithas sy’n gyfarwydd â gwyddoniaeth a sicrhau bod Techniquest yn gwneud cyfraniad allweddol at gyflawni’r nod hwnnw.

#1

Chisomo Phiri

Swyddog Menywod Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru

Fel Swyddog Menywod Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru, fy rôl i yw cynrychioli pob menyw a myfyriwr anneuaidd mewn addysg ôl-16 yng Nghymru. Rydw i’n arwain ein Hymgyrch Menywod, ac yn gweithio gyda rhanddeiliaid amrywiol er mwyn gwella bywydau myfyrwyr benywaidd, gan gynnwys Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Strategaeth Trais Rhywiol, camau ar gyfer mynd i’r afael â thlodi mislif, a chefnogi menywod ifanc ym maes arweinyddiaeth.

Mae gen i’r fraint hefyd o gydweithio â’n hundebau myfyrwyr sy’n aelodau a’u swyddogion sabothol, a’u cynorthwyo gyda’u hymgyrchoedd eu hunain ar y campws. Mae fy Mhwyllgor Menywod anhygoel, sy’n cynnwys myfyrwyr benywaidd o bob cwr o Gymru, yn fy helpu gyda hyn.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Derbyn ein cylchlythyr chwarterol a dewis pa ddiweddariadau i’w derbyn am ein rhaglenni, ein digwyddiadau a’n gwaith ymchwil

Cofrestru yma >