Gwerth Economaidd Cydraddoldeb Rhywiol Yng Mghymru

28th February 2019

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried sut y gallai cynyddu nifer y menywod yn y farchnad lafur hybu gallu cynhyrchu Cymru, drwy edrych ar bedair senario, sy’n rhagdybio gwahanol raddau o gyfatebiaeth yng nghyfraddau cyflogaeth dynion a menywod, oriau gwaith, a chynhyrchiant. Mae’r Gwerth Ychwanegol Gros (GYG) a ragwelir ar gyfer pob senario’n cael ei gymharu â rhagolwg llinell sylfaen Cebr ar gyfer GYG yng Nghymru dros y deng mlynedd nesaf, er mwyn mesur yr hwb y gellid ei gyflawni drwy leihau’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y farchnad lafur.

Adroddiad